ZESPÓŁ INWENTARYZACJI

Adres

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

Kontakt

p.o. kierownika: mgr inż. Paulina Baltyn-Kędzierska | tel. 81 537 52 03, 81 537 52 01