ZESPÓŁ FINANSOWY

Kontakt

Dla sprawnej komunikacji z Zespołem Finansowym, zostały utworzone poniższe adresy mailowe:


 


Kierownik Zespołu Finansowego:
mgr Anna Mącik,
pokój 806/2,
tel. 81-537-55-04

Rozliczenia delegacji zagranicznych:
mgr Elżbieta Maśkiewicz,
pokój 806/3,
tel. 81-537-50-97

Przyjmowanie delegacji krajowych:
mgr Dagna Sieńko,
pokój 806/3,
tel. 81-537-50-97

Przyjmowanie i weryfikacja dokumentów w module DMS/MM:

mgr Małgorzata Butryn,
mgr Agata Jabłoniec,
pokój 806/1,
tel. 81-537-53-21

Przyjmowanie i weryfikacja faktur:

lic. Igor Bednarczyk,
pokój 806/3,
tel. 81-537-53-21

Opis

Zakres działania Zespołu Finansowego Kwestury:

  • Przyjmowanie i kontrola pod względem formalnym i rachunkowym dokumentów finansowych.
  • Realizacja płatności oraz generowanie potwierdzenia przelewu (z pominięciem wynagrodzeń).
  • Wystawianie PIT-11 oraz IFT-1R dla studentów i doktorantów.
  • Rozliczanie delegacji zagranicznych.
  • Wystawianie faktur za przewody doktorskie i habilitacyjne.
  • Wystawianie not obciążeniowych za refundacje kosztów podróży służbowych.
  • Generowanie wyciągów bankowych i weryfikacja ich zawartości.
  • Informowanie o wpłatach na konta bankowe konferencji organizowanych przez UMCS.
  • Wstępne wprowadzanie dokumentów do SAP.
  • Współpraca z bankami prowadzącymi rachunki Uczelni.