ZESPÓŁ FINANSOWY

Adres

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5/806, Budynek Rektoratu
20-031 Lublin

Kontakt

Dla sprawnej komunikacji z Zespołem Finansowym, zostały utworzone poniższe adresy mailowe:
- w sprawach faktur - dkf@mail.umcs.pl
- w sprawach delegacji - travel@mail.umcs.pl
Udostępniony został również numer telefonu:
- 81-537-53-21


Kierownik Zespołu Finansowego:
mgr Anna Mącik

Opis

Zakres działania Zespołu Finansowego Kwestury:

  • Przyjmowanie i kontrola pod względem formalnym i rachunkowym dokumentów finansowych.
  • Realizacja płatności oraz generowanie potwierdzenia przelewu (z pominięciem wynagrodzeń).
  • Wystawianie PIT-11 oraz IFT-1R dla studentów i doktorantów.
  • Rozliczanie delegacji zagranicznych.
  • Wystawianie not obciążeniowych za refundacje kosztów podróży służbowych.
  • Generowanie wyciągów bankowych i weryfikacja ich zawartości.
  • Informowanie o wpłatach na konta bankowe konferencji organizowanych przez UMCS.
  • Współpraca z bankami prowadzącymi rachunki Uczelni.

Pracownicy

Władze

mgr Małgorzata Butryn
- Wydział Biologii i Biotechnologii
- Wydział Filozofii i Socjologii
- Wydział Prawa i Administracji
- Wydział Zamiejscowy Puławy
- Pion Prorektora ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką

mgr Agata Jabłoniec
- Wydział Ekonomiczny
- Wydział Historii i Archeologii
- Wydział Filologiczny
- Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
- Wydział Pedagogiki i Psychologii
- Pion Prorektora ds. Studentów i Jakości Kształcenia

mgr Dagna Sieńko
- Pion Kanclerza
- Pion Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej
- Pion Rektora

mgr inż. Marta Zygmunt
- Wydział Artystyczny
- Wydział Chemii
- Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
- Wydział Politologii i Dziennikarstwa
- Pion Prorektora ds. Ogólnych