ZESPÓŁ FINANSOWY

Adres

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5/806
20-031 Lublin

Kontakt

Kierownik Zespołu Finansowego:
mgr Anna Mącik,
pokój 806/2,
tel. 81-537-55-04

Rozliczenia delegacji zagranicznych:
mgr Elżbieta Maśkiewicz,
pokój 806/3,
tel. 81-537-50-97

Przyjmowanie delegacji krajowych:
mgr Dagna Sieńko,
pokój 806/3,
tel. 81-537-50-97

Przyjmowanie i weryfikacja rozliczeń przedpłat i zwrotów gotówki:

mgr Agata Jabłoniec,
pokój 806/3,
tel. 81-537-53-21

Przyjmowanie i weryfikacja faktur:

mgr Małgorzata Butryn,
Igor Bednarczyk,
pokój 806/1,
tel. 81-537-53-21

Godziny dyżurów

Godziny pracy Zespołu: 07:15-15:15

 

Opis

Do zadań Zespołu Finansowego UMCS należy:

  • Przyjmowanie i kontrola pod względem formalnym i rachunkowym dokumentów finansowych, w tym faktur, not księgowych zewnętrznych, list stypendialnych, delegacji krajowych;
  • Realizacja płatności;
  • Generowanie potwierdzenia przelewu (z pominięciem wynagrodzeń);
  • Generowanie wyciągów bankowych oraz weryfikacja ich zawartości;
  • Informowanie o wpłatach na konta bankowe konferencji organizowanych przez UMCS;
  • Rozliczanie delegacji zagranicznych;
  • Współpraca z bankami prowadzącymi rachunki Uczelni.