Zespół ds. Terminologii

Wydziałowy Zespół ds. Terminologii

CZŁONKOWIE:

 1. dr hab. Dorota Filar, profesor uczelni
 2. dr hab. Jarosław Krajka, profesor uczelni
 3. dr hab. Tomasz Woźniak, profesor uczelni
 4. dr hab. Ewa Białek 
 5. dr hab. Zbigniew Mazur 
 6. dr hab. Magdalena Mitura
 7. dr hab. Marek Olejnik 
 8. dr hab. Kamen Rikev 
 9. dr Daria Bębeniec
 10. dr Anna Dąbrowska 
 11. dr Agnieszka Goral
 12. dr Izabela Jarosz
 13. dr Katarzyna Maniowska 
 14. dr Magdalena Okła 
 15. dr Ewelina Prażmo
 16. dr Ricardo Rato Rodrigues
 17. dr Katarzyna Stadnik
 18. dr Katarzyna Tymoszuk 
 19. dr Bartosz Wójcik