Zespół ds. Terminologii

Wydziałowy Zespół ds. Terminologii

CZŁONKOWIE:

1. dr hab. Dorota Filar, prof. UMCS

2. dr hab. Anna Krzyżanowska, prof. UMCS

3. dr hab. Jarosław Krajka, prof. UMCS

4. dr hab. Ewa Białek

5. dr hab. Zbigniew Mazur

6. dr hab. Marek Olejnik

7. dr Anna Dąbrowska

8. dr Magdalena Okła

9. dr Bartosz Wójcik

10. dr Izabela Jarosz

11. dr Katarzyna Stadnik

12. dr Ewelina Prażmo

13. dr Daria Bębeniec

14. dr Katarzyna Tymoszuk

15. dr Kamen Rikev

16. dr Agnieszka Goral

17. dr Katarzyna Maniowska

18. mgr Anna Błażukiewicz