ZESPÓŁ DS. STUDIÓW DOKTORANCKICH

Adres

Plac Marii Skłodowskiej-Curie 5, Rektorat UMCS, pokój 314
20-031 Lublin

Kontakt

tel. 081 537 52 88
e-mail: studia.doktoranckie@poczta.umcs.lublin.pl