Zespół ds. promocji WFiS

Skład zespołu ds. promocji Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS:

  • dr hab. Andrzej Nowakowski – przewodniczący zespołu
  • dr Małgorzata Dziekanowska
  • dr Dorota Tymura
  • mgr Izabela Ejtel
  • mgr Krzysztof Rojek
  • mgr Krzysztof Trojnar – koordynator ds. promocji