Zespół

Studencki Zespół Badawczy przy Centrum Europejskim Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

ul. T. Zana 11, 20-601 Lublin

 

- Wydział Prawa i Administracji UMCS

Przewodniczący Studenckiego Zespołu Badawczego

Michał Mizerski, student V roku jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo

email: michal1mizerski@gmail.com

 

- Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS

Wiceprzewodniczący Studenckiego Zespołu Badawczego

lic. Ihor Kolisnichenko, student II roku studiów 2. stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe

email: ihor.kolisnichenko@gmail.com