Zespół

Marzena Bichta
Psycholog, trener, terapeuta
e-mail: Marzena.Bichta@umcs.lublin.pl
Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej, Podyplomowe Studium Trenerów Grupowych w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, Szkołę Treningu Grupowego w Grupie Training & Consulting, Typy Psychologiczne w Coachingu (EMCC Poland).
Jest certyfikowanym praktykiem MBTI® (Myers-Briggs Type Indicator) Step I i Step II, terapeutką w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach II stopnia, certyfikowanym praktykiem The EQ – i 2.0®  (Model of Emotional Inteligence).
Obecnie w trakcie Kursu Psychoterapii Ericksonowskiej (Polski Instytut Ericksonowski) atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Magdalena Bis
Psycholog, socjolog, trener, psychoterapeuta
e-mail: Magdalena.Bis@umcs.lublin.pl
Ukończyła International Coaching Certification Training (ICC), Certified Assessor for Assessment & Development Centre (IBD Business School), Studium Analizy Transakcyjnej dla trenerów (Grupa T&C), Studium Treningu Grupowego i Edukacji o Człowieku (Instytut Treningu i Edukacji Psychologicznej), Studium Psychoterapii Integracyjnej (Instytut Treningu i Edukacji Psychologicznej). Posiada certyfiacje w zakresie metod: MBTI® Step I i Step II, EQ-i®, Extended Disc®

Anna Lada
Pedagog, trener umiejętności miękkich
e-mail: Anna.Lada@poczta.umcs.lublin.pl
Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (kierunek praca socjalna). Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu pedagogiki pracy oraz poczucia sukcesu zawodowego. Związana z Wydziałem Pedagogiki i Psychologii, prowadzi zajęcia ze studentami oraz warsztaty i szkolenia. 

Izabela Łucjan
Socjolog, wykładowca, trener umiejętności miękkich, job-coach, tutor
e-mail: izabela.lucjan@umcs.lublin.plPrzez 15-lat związana z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, gdzie specjalizowała się głównie w tematyce socjologii pracy i bezrobocia, rynku pracy, doradztwa zawodowego oraz zarządzania kapitałem ludzkim. Autorka ponad 40 artykułów poświęconych zagadnieniom pracy i rynku pracy, ekspertyz dla UMWL, współautorka raportu końcowego  do projektu „Kapitał intelektualny Lubelszczyzny 2010-2013”. Ambasador Edukacji Kulczyk Foundation.
Od wielu lat, współpracując z różnymi organizacjami realizuje szkolenia z zakresu budowania i przewodzenia w zespołach, komunikacji niewerbalnej, zarządzanie czasem, kompetencji menadżerskich dla pracowników instytucji publicznych, komercyjnych, organizacji pozarządowych oraz studentów.
Ukończyła studia podyplomowe: Job-Coaching – Doradztwo Zawodowe, Edukacyjne i Coaching Kariery w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie oraz Komunikacja Społeczna - Public Relations realizowane przez Centrum Kształcenia Menadżerów Przemysłowych w Lublinie i UMCS. Posiada certyfikat trenera oraz certyfikat tutora Szkoły Tutorów Collegium Wratislaviense.