Zasady rekrutacji - studia II stopnia

Zasady rekrutacji na studia II stopnia:

dla kierunku GEOGRAFIA


dla kierunku GEOINFORMATYKA


dla kierunku GOSPODARKA PRZESTRZENNA


dla kierunku TURYSTYKA I REKREACJA