Zasady rekrutacji - studia I stopnia

Zasady rekrutacji na studia I stopnia:

dla kierunku GEOGRAFIA


dla kierunku GEOINFORMATYKA


dla kierunku GOSPODARKA PRZESTRZENNA


dla kierunku TURYSTYKA I REKREACJA