Zasady publikacji informacji

Dostarcz treści do redaktora

Aby opublikować informacje w serwisie www.umcs.pl należy dostarczyć niezbędne materiały do Redakcji serwisów internetowych:

lub redaktorów wydziałowych, gdy wiadomość ma zostać opublikowana na stronach internetowych Wydziałów UMCS (wykaz redaktorów stron wydziałowych).

W przypadku aktualności Redakcja przyjmuje zgłoszenia publikacji dostarczone min. 12 godzin przed odbyciem się wydarzenia. Zgłoszenia przesłane z mniejszym wyprzedzeniem będą rozpatrywane indywidualnie.

Zadbaj o właściwy format materiałów

Aby przyspieszyć publikację informacji na stronie WWW, najlepiej przygotować treści zgodnie z poniższymi zasadami:

 • aktualności powinny zawierać podstawowe informacje: nazwa wydarzenia, miejsce, czas, organizator, cel, kontakt, uczestnicy, grupa docelowa, cena, harmonogram, inne szczegóły; 
 • zdjęcia lub inne pliki graficzne (np. logo organizacji) powinny być sformatowane do odpowiednich rozmiarów i zapisane w formacie jpg, należy je przekazać jako oddzielne załączniki (prosimy o niewstawianie grafik do plików tekstowych); 
 • załączniki, jakie mają być zamieszczane w formie plików do pobrania, powinny być zapisane w jednym z formatów: doc, docx, rtf, txt, jpg, png, xls, xlsx, pdf, ppt, pptx, avi; 
 • pliki tekstowe powinny być jak najmniej sformatowane (kolor, wielkość i krój czcionki), ponieważ utrudnia to ich dostosowanie do szablonu graficznego serwisu internetowego.

Prosimy o podpisywanie przesyłanych materiałów oraz dokładne sprawdzenie poprawności ortograficznej i stylistycznej, jak również dostarczanie wyłącznie materiałów, których publikacja jest dopuszczalna zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

UWAGA!

Redakcja serwisów internetowych zastrzega sobie możliwość odrzucania lub opóźniania publikacji materiałów:

 • niepodpisanych lub o trudnym do ustalenia nadawcy; 
 • pochodzących ze źródeł, z którymi UMCS nie prowadzi bieżącej współpracy; 
 • dostarczonych w formie innej niż elektroniczna; 
 • o niepełnej treści; 
 • przesłanych w niemożliwym do zrealizowania terminie; 
 • dostarczonych w formacie uniemożliwiającym ich odczytanie lub publikację; 
 • merytorycznie nieuzasadnionych lub naruszających obowiązujące przepisy prawa albo zasady wynikające z Regulaminu serwisu.

Redakcja serwisów internetowych ma prawo dokonywać selekcji, modyfikacji i korekty informacji zamieszczanych na Stronach internetowych.