Zasady pracy od 01.10.2021 r.

 
Zasady korzystania ze zbiorów Biblioteki Głównej UMCS od 1 października 2021 r.

Szanowni Państwo,

w trosce o bezpieczeństwo i zgodnie z wytycznymi sanitarno-epidemiologicznymi informujemy, że:

 1. W Bibliotece może przebywać jednocześnie 24 użytkowników :
  • 6 osób w Wypożyczalni 
  • 6 osób w Czytelni Czasopism
  • 12 osób w Czytelni Ogólnej
 2. Na terenie Biblioteki czytelnicy mają obowiązek używania maseczek, przy wejściu należy zdezynfekować dłonie w wyznaczonych do tego miejscach.
 3. Obowiązuje zachowanie 1,5  metra odległości od innych.
 4. W okresie jesienno-zimowym czytelnicy mają obowiązek korzystania z szatni.
 5. Przy korzystaniu ze stanowisk komputerowych z dostępem do katalogu komputerowego Biblioteki i Biblioteki Cyfrowej (w obszarach czytelń) zalecamy dezynfekcję dłoni lub używanie jednorazowych rękawiczek.
 6. Terminale dla czytelników w holu katalogowym zostają w dalszym ciągu wyłączone z użytkowania. Zachęcamy do korzystania z własnych urządzeń komputerowych (laptopów, tabletów i innych urządzeń mobilnych).

Wypożyczenia i zwroty księgozbioru

Wypożyczenia odbywają się w:

Wypożyczalni - realizowane są tu zamówienia zbiorów magazynowych dokonywane przez katalog komputerowy.
Zwroty książek - przyjmowane są w wyznaczonym do tego punkcie Wypożyczalni.

Wolnym Dostępie (parter), Czytelni Ogólnej, Czytelni Informacji Naukowej - wypożyczane są tu książki na zasadach wolnego dostępu. Materiały biblioteczne użytkownik samodzielnie wyszukuje, przenosi w obrębie pomieszczenia, korzysta z nich na miejscu lub wypożycza. Materiały wykorzystane na miejscu użytkownik pozostawia na wyznaczonych do tego celu wózkach, nie włączając ich samodzielnie na półkę.

Czytelnicy, którzy chcą skorzystać z księgozbioru Oddziału Zbiorów Specjalnych proszeni są o zachowanie obowiązujących zasad sanitarnych. Zachęcamy do wcześniejszego kontaktu telefonicznego:  81 5375821  81 5375843  81 5375895

Przypominamy, że przy udostępnianiu studentom i doktorantom drukowanych rozpraw doktorskich, wymagany jest wypełniony przez promotora lub opiekuna naukowego wniosek o udostępnienie pracy doktorskiej.

Wniosek o udostępnienie wydruku pracy doktorskiej :   https://www.umcs.pl/pl/druki-do-pobrania,9192.htm

Czytelnia Informacji Naukowej jest otwarta na zasadach obowiązujących w Wolnym Dostępie z zachowaniem zasad sanitarnych. Dotyczy to również księgozbiorów komiksów i audiobooków.

Czytelnia Czasopism realizuje zamówienia magazynowe i udostępnia księgozbiór podręczny zgodnie z wytycznymi sanitarno-epidemiologicznymi.