Zasady postępowania – obieg informacji


Zasady postępowania według SCHEMATU OBIEGU INFORMACJI 
dotyczących przypadków zakażenia COVID-19

(na podstawie Zarządzenia Nr 98/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 1 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia Zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kształcenia w okresie obowiązywania stanu epidemii ),

które obowiązują wszystkie osoby przebywające na terenie Wydziału Chemii UMCS: