Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kształcenia w okresie obowiązywania stanu epidemii