Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kształcenia w okresie obowiązywania stanu epidemii

Szanowni Państwo!

Każdy z Państwa ma obowiązek zapoznać się z pełną wersją procedury dostępnej na stronie www.umcs.pl

Poniżej znajdą Państwo skróconą wersję Zasad Bezpieczeństwa I Higieny Pracy Oraz Kształcenia w Okresie Obowiązywania Stanu Epidemii w formacie pdf.

Procedura BHP wyciąg dla pracowników (pdf)

Procedura BHP wyciąg dla studentów (pdf)

Procedura COVID-19 wyciąg dla pracowników_UKR_ працівник (pdf)

Procedura COVID-19_ wyciąg dla studentów_UKR_Витяг для студентів (pdf)

Procedura COVID-19 wyciąg dla pracowników_ROS_сотрудник  (pdf)

Procedura COVID-19_ wyciąg dla studentów_ROS  студент (pdf)