Zarządzenie w sprawie prac dyplomowych

Zarządzenie Dziekana z dnia 31 maja 2021 roku dotyczący składania prac dyplomowych na Wydziale Pedagogiki i Psychologii 

Zgodnie z § 1 ust.13 Uchwały Nr XXV-7.6/21  Senatu UMCS z dnia 28 kwietnia 2021 roku zmieniającej  Uchwałę Nr XXIV-26.5/19  Senatu UMCS z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie regulaminu studiów Kolegium dziekańskie na posiedzeniu w dniu 10 maja podjęło decyzję o rezygnacji w roku akademickim 2020/21 z obowiązku składania przez studentów Wydziału Pedagogiki i Psychologii prac dyplomowych w wersji papierowej.

 

dr hab. Andrzej Różański prof. UMCS
Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii

    Aktualności

    Autor
    Aneta Gęba
    Data dodania
    9 czerwca 2021