Zarządzenia rektorskie - rok akademicki 2020/2021

Akty prawne - Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie
( źr. : Akty prawne UMCS ) oraz inne informacje i dokumenty dotyczące funkcjonowania
uniwersytetu w czasie pandemii COVID-19: