Zarządzenia Rektora

Zarządzenie Nr 80/2021 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 3 września 2021 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 w warunkach epidemii

Komunikat Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 22 września 2021 r. w sprawie zapewnienia bezpiecznych warunków zakwaterowania w domach studenckich w trakcie epidemii COVID-19

Pismo Okólne Nr 2/2021 Kanclerza Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 13 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących sposobu przygotowania obiektów Uniwersytetu do organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 w warunkach epidemii

Zarządzenie Nr 84/2021 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 13 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia Zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kształcenia w okresie obowiązywania stanu epidemii

Zarządzenie Nr 81/2021 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 3 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji zajęć dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Zarządzenie Nr 54/2021 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych z wykorzystaniem technologii informatycznych w związku z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS–COV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Zarządzenie Nr 46/2021 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie trybu przeprowadzania oraz organizacji zaliczeń końcowych i egzaminów w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021


Zarządzenie Nr 111/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie trybu przeprowadzania oraz organizacji zaliczeń końcowych i egzaminów w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Zarządzenie Nr 104/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 16 października 2020 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Zarządzenie Nr 103/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 8 października 2020 r. w sprawie zasad i trybu wykonywania pracy zdalnej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Zarządzenie Nr 98/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 1 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia Zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kształcenia w okresie obowiązywania stanu epidemii

Zarządzenie Nr 86/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 22 września 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2

Zarządzenie Nr 73/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Zarządzenie Nr 47/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie organizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie stacjonarnym w obiektach UMCS w roku akademickim 2019/2020

Zarządzenie Nr 40/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie zapewnienia bezpiecznych warunków zakwaterowania w domach studenckich w trakcie epidemii COVID-19

Zarządzenie Nr 35/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w czasie epidemii COVID-19

Zarządzenie Nr 31/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 4 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 18/2020 Rektora UMCS z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Zarządzenie Nr 29/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 20 kwietnia 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 18/2020 Rektora UMCS z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Zarządzenie Nr 28/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 18/2020 Rektora UMCS z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Zarządzenie Nr 18/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie