Zarządzenia Rektora

Zarządzenie Nr 104/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 16 października 2020 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Zarządzenie Nr 103/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 8 października 2020 r. w sprawie zasad i trybu wykonywania pracy zdalnej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Zarządzenie Nr 98/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 1 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia Zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kształcenia w okresie obowiązywania stanu epidemii

Zarządzenie Nr 86/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 22 września 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2

Zarządzenie Nr 73/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Zarządzenie Nr 47/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie organizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie stacjonarnym w obiektach UMCS w roku akademickim 2019/2020

Zarządzenie Nr 40/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie zapewnienia bezpiecznych warunków zakwaterowania w domach studenckich w trakcie epidemii COVID-19

Zarządzenie Nr 35/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w czasie epidemii COVID-19

Zarządzenie Nr 31/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 4 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 18/2020 Rektora UMCS z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Zarządzenie Nr 29/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 20 kwietnia 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 18/2020 Rektora UMCS z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Zarządzenie Nr 28/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 18/2020 Rektora UMCS z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Zarządzenie Nr 18/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie