Ostatnia aktualizacja
13.12.2019

Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi wyżywienia w trakcie realizacji wizyty studyjnej w Warszawie dla max. 59 uczestników wizyty.

2/RK/2019

Ogłoszony
20.05.2019
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Zamówienie finansowane jest z projektu „Rozwój kompetencji studentów kierunków stosunki międzynarodowe i bezpieczeństwo narodowe Wydziału Politologii UMCS” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki

Najnowsze

Dostawa suchego lodu dla UMCS

PU/191-2019/DOP-z

Ogłoszony
13.12.2019
Przedmiot
dostawy
Status
Ogłoszone
Obsługa płatności elektronicznych w ramach rekrutacji.

PU/64-2019/DOP-p

Ogłoszony
12.12.2019
Przedmiot
usługi
Status
Ogłoszone