Ostatnia aktualizacja
12.12.2019

Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi przeprowadzenia wstępnych profilaktycznych badań lekarskich oraz wydania orzeczeń lekarskich dla stażystów/ek – uczestników/czek projektu „WIZA na rynku pracy – edycja II”

1/WII/ZO/2019

Ogłoszony
20.05.2019
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Zamówienie finansowane jest z projektu „WIZA na rynku pracy – edycja II” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Najnowsze

Obsługa płatności elektronicznych w ramach rekrutacji.

PU/64-2019/DOP-p

Ogłoszony
12.12.2019
Przedmiot
usługi
Status
Ogłoszone
Dostawa ściernic do cięcia szkła

PU/189-2019/DOP-z

Ogłoszony
09.12.2019
Przedmiot
dostawy
Status
Ogłoszone