Ostatnia aktualizacja
23.10.2019

Zamówienia publiczne

WYMIANA OKIEN W RSN W GUCIOWE, Guciów 20, 22-470 Zwierzyniec

DTI-29/03/2019

Ogłoszony
20.03.2019
Przedmiot
roboty budowlane
Status
Zakończone
  1.  Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

1)     Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, Rektorat, pokój 901, w terminie do dnia 27.03.2019r. do godz. 08:00.

2)     Oferty zostaną otwarte w dniu: 27.03.2019r. o godz. 08:15 w pokoju 901, w siedzibie Zamawiającego.

Najnowsze

Dostawa materiałów do badań

3257_2019_DOP_z

Ogłoszony
23.10.2019
Przedmiot
dostawy
Status
Ogłoszone
Dostawa drobnych materiałów do UMCS w Lublinie

3236-2019/DOP-z

Ogłoszony
22.10.2019
Przedmiot
dostawy
Status
Ogłoszone
Dostawa preparatów do UMCS w Lublinie

3235-2019/DOP-z

Ogłoszony
22.10.2019
Przedmiot
dostawy
Status
Ogłoszone