Ostatnia aktualizacja
16.08.2019

Zamówienia publiczne

Wymiana odcinka kanalizacji deszczowej obok Stołówki przy ulicy Langiewicza 16 w Lublinie

DTI-62/05/2019

Ogłoszony
16.05.2019
Przedmiot
roboty budowlane
Status
Zakończone

Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę nalezy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej pl.M.Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, budynek Rektoratu, piętro IX, pokój 901, w termin ie do dnia 23.05.2019 r. do godziny 10:00.

Oferty zostana otwarte w dniu 23.05.2019 r . o godzinie 10:15 w pokoju nr 901 w siedzibie Zamawijącego.

 

Najnowsze

Dostawa fortepianu do UMCS

PU/40-2019/DOP-a

Ogłoszony
14.08.2019
Przedmiot
dostawy
Status
Ogłoszone
Dostawa materiałów do badań do UMCS w Lublinie.

2478-2019/DOP-z

Ogłoszony
14.08.2019
Przedmiot
dostawy
Status
Ogłoszone
Dostawa materiałów laboratoryjnych do UMCS w Lublinie

2405-2019/DOP-z

Ogłoszony
09.08.2019
Przedmiot
dostawy
Status
W toku