Ostatnia aktualizacja
19.07.2019

Zamówienia publiczne

Wykonanie dokumentacji projektowej wymiany wind w budynku Biblioteki Głównej Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej ul. Radziszewskiego 11 w Lublinie.

DTI-17/03/2019

Ogłoszony
21.03.2019
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: UNIWERSYTET MARII CURIE SKŁODOWSKIEJ pl. M. C. Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, budynek Rektoratu UMCS, piętro IX, pokój 901 w terminie do dnia 28.03.2019r. do godz. 10:00.

2) Oferty zostaną otwarte w dniu 28.03.2019r. o godz. 10:15 w pokoji 901 w siedzibie Zamawiającego.