Ostatnia aktualizacja
28.09.2023

Zamówienia publiczne

Wykonanie dokumentacji projektowej systemu sygnalizacji pożaru i oświetlenia awaryjnego w budynku CKF przy ul. Langiewicza 22 w Lublinie

1000000986

Ogłoszony
07.06.2023
Przedmiot
usługi
Status
W toku

1)     Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5; 20-031 Lublin, budynek Rektoratu, piętro IX, pokój nr 901 w terminie do dnia 20.06.2023r do godz. 1100 za pośrednictwem poczty lub kancelarii UMCS (pokój 001-Kancelaria, na parterze budynku Rektoratu).

2)     Oferty zostaną otwarte komisyjnie w dniu: 20.06.2023 r. o godz. 11:15 w pok. nr 901 w siedzibie Zamawiającego.
Informacja z otwarcia zostanie zamieszczona na stronie internetowej UMCS.

Najnowsze

Dostawa bezpiecznika do detektora

1000002710-2023/DZP-z

Ogłoszony
25.09.2023
Przedmiot
dostawy
Status
W toku
Dostawa materiałów do badań

1000002612-2023/DZP-z

Ogłoszony
25.09.2023
Przedmiot
dostawy
Status
W toku
Dostawa materiałów do badań

1000002791-1-2023/DZP-z

Ogłoszony
22.09.2023
Przedmiot
dostawy
Status
W toku