Ostatnia aktualizacja
20.09.2019

Zamówienia publiczne

Usługi ubezpieczenia NNW dla uczestników/czek projektu „Międzynarodowe Studia Doktoranckie z Chemii” nr projektu POWR.03.02.00-00-I005/16 podczas wyjazdu na zagraniczne konferencje i szkoły letnie

MSD/NNW/1/2019

Ogłoszony
17.05.2019
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Międzynarodowe Studia Doktoranckie z Chemii” nr projektu POWR.03.02.00-00-I005/16 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.2 Studia doktoranckie, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki

Najnowsze

Dostawa materiałów do badań

2812_2019_DOP_z

Ogłoszony
20.09.2019
Przedmiot
dostawy
Status
Ogłoszone
Dostawa substancji/preparatów chemicznych do UMCS w Lublinie

2792,2794-2019/DOP-z

Ogłoszony
20.09.2019
Przedmiot
dostawy
Status
Ogłoszone
Dostawa materiałów laboratoryjnych do UMCS w Lublinie

PU/143-2019/DOP-z

Ogłoszony
20.09.2019
Przedmiot
dostawy
Status
Ogłoszone