Ostatnia aktualizacja
22.09.2021

Zamówienia publiczne

Świadczenie usług tłumaczenia na język migowy zajęć dla studentów lub doktorantów niesłyszących UMCS w Lublinie oraz innych zadań, które są indywidualnie dobrane do studenta lub doktoranta.

PU/2-2021/SKS-n

Ogłoszony
21.07.2021
Przedmiot
usługi
Status
W toku

Postępowanie prowadzone jest ramach działań Zespołu ds. Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami. Realizowane w ramach dotacji podmiotowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej obowiązujący na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Ofertę należy przesłać/przekazać w terminie do dnia:

13.08.2021 r. do godz. 13.00.

Ofertę należy przesłać na adres:

Kancelaria UMCS ul. Plac Marii Curie Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin

z dopiskiem dla Zespołu ds. Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami UMCS.