Ostatnia aktualizacja
07.06.2023

Zamówienia publiczne

Remont wybranych pomieszczeń - sala komputerowa nr 15 w Instytucie Sztuk Pięknych na Wydziale Artystycznym UMCS

DTI-1000001308

Ogłoszony
02.09.2022
Przedmiot
roboty budowlane
Status
Zakończone

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

1)   Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5; 20-031 Lublin, budynek Rektoratu, piętro IX, pokój nr 901 w terminie do dnia 12 września 2022r. do godz. 9:00 za pośrednictwem poczty lub kancelarii UMCS (pokój 001-Kancelaria, na parterze budynku Rektoratu).

2)   Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w dniu 12 września 2022r. w pok. nr 901 w siedzibie Zamawiającego. Informacja z otwarcia ofert zostanie zamieszczona na stronie internetowej UMCS.

Najnowsze

Dostawa materiałów do badań

1000001276-2023/DZP-z

Ogłoszony
07.06.2023
Przedmiot
dostawy
Status
Ogłoszone
Dostawa materiałów do badań

1000000841-2023/DZP-z

Ogłoszony
31.05.2023
Przedmiot
dostawy
Status
W toku