Ostatnia aktualizacja
07.12.2023

Zamówienia publiczne

Remont pomieszczeń w Instytucie Matematyki Wydziału Matematyki Fizyki i Informatyki ul. Akademicka 7 w Lublinie.

DTI - 18/02/2014

Ogłoszony
16.05.2014
Przedmiot
roboty budowlane
Status
Zakończone

Oferty zostaną otwarte w dniu 23.05.2014r. o godz. 08:45 w pokoju nr 901 w siedzibie Zamawiajacego - Rektorat UMCS IX piętro pl. M. Curie-Skłodowskiej 5 w Lublinie.

Najnowsze

Dostawa źródła promieniotwórczego Na-22 aktyw. 1 MBq w oprawie tytanowej

PUB 1000004614-2023/DZP-z

Ogłoszony
07.12.2023
Przedmiot
dostawy
Status
Ogłoszone
Dostawa materiałów do badań

1000004791-2023/DZP-z

Ogłoszony
05.12.2023
Przedmiot
dostawy
Status
W toku
Dostawa materiałów do badań

1000004622-2023/DZP-z

Ogłoszony
05.12.2023
Przedmiot
dostawy
Status
W toku