Ostatnia aktualizacja
18.09.2020

Zamówienia publiczne

Remont magazynu chemicznego pom nr 03 (projekt) w budynku Chemii Organicznej przy ul. Glinianej 33 w Lublinie

DTI-42/05/2020

Ogłoszony
27.05.2020
Przedmiot
usługi
Status
W toku

     Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

1)   Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, Rektorat, pokój 901, w terminie do dnia 03.06.2020r. do godz. 09:00.

2)   Oferty zostaną otwarte w dniu: 03.06.2020r. o godz. 09:15 w pokoju 901, w siedzibie Zamawiającego.

Najnowsze

Dostawa przyłbic ochronnych do UMCS

PU/160-2020/DZP-z

Ogłoszony
18.09.2020
Przedmiot
dostawy
Status
Ogłoszone
Dostawa materiałów do badań

2177_2020_DZP_z

Ogłoszony
18.09.2020
Przedmiot
dostawy
Status
Ogłoszone
Dostawa materiałow laboratoryjnych do UMCS w Lublinie.

1000000337-2020/DZP-z

Ogłoszony
17.09.2020
Przedmiot
dostawy
Status
Ogłoszone