Ostatnia aktualizacja
06.06.2023

Zamówienia publiczne

Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów z zakresu przedsiębiorczości oraz opracowanie materiałów dydaktycznych w formie skryptu dla uczestników warsztatów w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia w UMCS”.

PU/01-2014/NJK

Ogłoszony
23.01.2014
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w związku z realizacją projektu „Nowa jakość kształcenia w UMCS”.