Ostatnia aktualizacja
30.03.2020

Zamówienia publiczne

Druk książek i czasopism techniką cyfrową, oprawa i dostawa do Wydawnictwa UMCS.

PU/66-2019/DOP-p

Ogłoszony
05.12.2019
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Przedmiot zamówienia jest podzielony na 3 części, zgodnie z poniższym:
1) Część 1: Druk 13 książek techniką cyfrową w oprawie miękkiej oraz ich dostawa do Wydawnictwa UMCS;
2) Część 2: Druk 9 książek techniką cyfrową w oprawie twardej oraz ich dostawa do Wydawnictwa UMCS;
3) Część 3: Druk 11 czasopism techniką cyfrową w oprawie miękkiej oraz ich dostawa do Wydawnictwa UMCS.

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:
Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin,
Rektorat piętro XII, pokój 1201
w terminie do dnia: 12.12.2019r. do godz. 12:00.

Najnowsze

Dostawa wzorca do kalibracji TEM

652-2020/DZP-z

Ogłoszony
30.03.2020
Przedmiot
dostawy
Status
Ogłoszone
Dostawa materiałów laboratoryjnych

PU/55-2020/DZP-z

Ogłoszony
30.03.2020
Przedmiot
dostawy
Status
Ogłoszone
Dostawa chłodziarko-zamrażarki do UMCS

727-2020_DZP-z

Ogłoszony
27.03.2020
Przedmiot
dostawy
Status
Ogłoszone