Ostatnia aktualizacja
23.10.2020

Zamówienia publiczne

Dostawa środków do dezynfekcji i ochrony osobistej do UMCS

PU/120-2020/DZP-z

Ogłoszony
07.07.2020
Przedmiot
dostawy
Status
W toku

Termin składania ofert upływa 13.07.2020 r.

Najnowsze

Dostawa środków ochrony osobistej do UMCS w Lublinie

2522-2020

Ogłoszony
23.10.2020
Przedmiot
dostawy
Status
Ogłoszone
Dostawa materiałów laboratoryjnych

2483_2020_DZP_z

Ogłoszony
23.10.2020
Przedmiot
dostawy
Status
W toku