Ostatnia aktualizacja
22.09.2021

Zamówienia publiczne

Dostawa projektorów multimedialnych

PU/32-2021/DZP-a

Ogłoszony
20.07.2021
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone

Postępowanie prowadzone jest drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://pzp.umcs.pl , pod nazwą i numerem:

Dostawa projektorów multimedialnych”(PU/32-2021/DZP-a)