Ostatnia aktualizacja
16.08.2019

Zamówienia publiczne

Dostawa pompy perystaltycznej do UMCS

PU/18-2019/DOP-a

Ogłoszony
12.03.2019
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone

Przedmiot zamówienia jest finansowany ze środków projektu  „Nowe związki kompleksowe lantanowców dla technologii światłowodów do laserów włóknowych i wzmacniaczy optycznych” - akronim projektu REEPHOT” realizowanego w ramach Działania 4.1 Poddziałanie 4.1.1. Strategiczne programy badawcze dla gospodarki Wspólne Przedsięwzięcie z Województwem Lubelskim w obszarze technologii fotonicznych, umowa nr POIR.04.01.01-00-0040/17-00.

 

Najnowsze

Dostawa fortepianu do UMCS

PU/40-2019/DOP-a

Ogłoszony
14.08.2019
Przedmiot
dostawy
Status
Ogłoszone
Dostawa materiałów do badań do UMCS w Lublinie.

2478-2019/DOP-z

Ogłoszony
14.08.2019
Przedmiot
dostawy
Status
Ogłoszone
Dostawa materiałów laboratoryjnych do UMCS w Lublinie

2405-2019/DOP-z

Ogłoszony
09.08.2019
Przedmiot
dostawy
Status
W toku