Ostatnia aktualizacja
16.07.2019

Zamówienia publiczne

Dostawa odczynników

720_2019_DOP-z

Ogłoszony
20.03.2019
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone

Termin składania ofert do dnia 21.03.2019r. do godz.10:00

Załączniki

Najnowsze

Dostawa materiałów do badań

PU_93_2019_DOP_z

Ogłoszony
16.07.2019
Przedmiot
dostawy
Status
Ogłoszone
Dostawa materiałów

2233_2019_DOP_z

Ogłoszony
12.07.2019
Przedmiot
dostawy
Status
W toku