Ostatnia aktualizacja
21.05.2019

Zamówienia publiczne

Dostawa mikroskopów cyfrowych

PU/12-2019/DOP-a

Ogłoszony
06.02.2019
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone

Przedmiot zamówienia jest finansowany ze środków projektu „EKSPLORATORNIA WIEDZY”.