Ostatnia aktualizacja
07.12.2023

Zamówienia publiczne

Dostawa materiałów promocyjnych dla studentów Edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych oraz Edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej w projekcie "Profesjonalizm w edukacji. Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Artystycznym UMCS" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZPU /4-2014/WA

Ogłoszony
26.05.2014
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone

Termin i miejsce złożenia oferty:

  1. Ofertę należy złożyć na formularzu (wg załącznika nr 2) do dnia 3.06.2014r. do godz.12.00
  2. Ofertę można złożyć:
    a. Osobiście w Biurze Projektu: Wydział Artystyczny UMCS, Instytut Sztuk Pięknych, Al. Kraśnicka 2B pok. 7, 20-718 Lublin
    b. Przesłać pocztą/kurierem na w/w adres Zamawiającego lub emailem (wyłącznie scan/zdjęcie podpisanej oferty) na adres mmatiaszek@poczta.umcs.lublin.pl lub faksem na nr 81 533 69 24

Najnowsze

Dostawa źródła promieniotwórczego Na-22 aktyw. 1 MBq w oprawie tytanowej

PUB 1000004614-2023/DZP-z

Ogłoszony
07.12.2023
Przedmiot
dostawy
Status
Ogłoszone
Dostawa materiałów do badań

1000004791-2023/DZP-z

Ogłoszony
05.12.2023
Przedmiot
dostawy
Status
W toku
Dostawa materiałów do badań

1000004622-2023/DZP-z

Ogłoszony
05.12.2023
Przedmiot
dostawy
Status
W toku