Ostatnia aktualizacja
22.09.2023

Zamówienia publiczne

Dostawa materiałów do badń

100000545-1-2023/DZP-z

Ogłoszony
30.05.2023
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone

Ofertę proszę przesłać w terminie do dnia 01.06.20123r. godz. 10:00

Załączniki

Najnowsze

Dostawa materiałów do badań

1000002791-1-2023/DZP-z

Ogłoszony
22.09.2023
Przedmiot
dostawy
Status
Ogłoszone
Remont pokoju 618 w budynku Wydziału Chemii przy pl. M. C. Skłodowskiej 3 w Lublinie.

1000002937

Ogłoszony
20.09.2023
Przedmiot
roboty budowlane
Status
Ogłoszone
Dostawa modelu szkieletu człowieka

1000002816-2023/DZP-z

Ogłoszony
20.09.2023
Przedmiot
dostawy
Status
W toku