Ostatnia aktualizacja
23.10.2020

Zamówienia publiczne

Dostawa materiałów do badań

1630_2020_DZP_z

Ogłoszony
10.07.2020
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone

Ofertę proszę przesłać w terminie do dnia 14.04.2020r. do godz. 10:00

Załączniki

Najnowsze

Dostawa środków ochrony osobistej do UMCS w Lublinie

2522-2020

Ogłoszony
23.10.2020
Przedmiot
dostawy
Status
Ogłoszone
Dostawa materiałów laboratoryjnych

2483_2020_DZP_z

Ogłoszony
23.10.2020
Przedmiot
dostawy
Status
W toku