Ostatnia aktualizacja
21.02.2020

Zamówienia publiczne

Dostawa materiałów do badań

24_2020_DZP_z

Ogłoszony
13.01.2020
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone

Ofertę prosze przesłac w terminie do dnia 15.01.2020r. do godz. 10:00

Załączniki

Najnowsze

Usługa koszenia trawy w sezonie 2020 w Ogrodzie Botanicznym UMCS w Lublinie

PU/11-2020/DZP-p

Ogłoszony
21.02.2020
Przedmiot
usługi
Status
Ogłoszone
Usługa modyfikacji narzędzia informatycznego

14/CTWiT/2020

Ogłoszony
21.02.2020
Przedmiot
usługi
Status
Ogłoszone
Usługa realizacji badań dermatologicznych barwników i barwionych tkanin

13/CTWiT/2020

Ogłoszony
21.02.2020
Przedmiot
usługi
Status
Ogłoszone