Ostatnia aktualizacja
22.03.2019

Zamówienia publiczne

Dostawa drobnych materiałów laboratoryjnych

483_485_2019_DOP_z

Ogłoszony
15.02.2019
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone

Termin składania ofert do dnia 18.02.2019r. do godz.10:00

Załączniki

Najnowsze

Dostawa materiałów do badań

934_2019_DOP_z

Ogłoszony
22.03.2019
Przedmiot
dostawy
Status
Ogłoszone