Ostatnia aktualizacja
07.12.2023

Zamówienia publiczne

Dostawa bębnów (2 szt.) do urządzenia wielofunkcyjnego Xerox WORKCENTER 5222 oraz tonera (1 szt.) do drukarki HP Laserjet 4L

www.praktyki.wh.umcs.pl

Ogłoszony
19.05.2014
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone

Przedmiotem zamówienia jest dostawa bębnów (2 szt.) do urządzenia wielofunkcyjnego Xerox WORKCENTER 5222 oraz tonera (1 szt.) do drukarki HP Laserjet 4L, w ramach realizacji projektu pn. „www.praktyki.wh.umcs” - Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Humanistycznym UMCS, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 3.3. Poprawa Jakości Kształcenia Poddziałanie: 3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli – projekty konkursowe. Nr umowy: UDA-POKL.03.03.02-00-012/10-00.

Szacowana wydajność:

a) bębnów (1 bębna) - min. 50.000 stron A4 przy 5% pokryciu,

b) tonera - min. 3.000 stron A4 przy 5% pokryciu.

Określenie przedmiotu za pomocą kodów CPV: 30.12.40.00-4 Części i akcesoria do maszyn biurowych.

Termin wykonania zamówienia: do 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Załączniki

Najnowsze

Dostawa źródła promieniotwórczego Na-22 aktyw. 1 MBq w oprawie tytanowej

PUB 1000004614-2023/DZP-z

Ogłoszony
07.12.2023
Przedmiot
dostawy
Status
Ogłoszone
Dostawa materiałów do badań

1000004791-2023/DZP-z

Ogłoszony
05.12.2023
Przedmiot
dostawy
Status
W toku
Dostawa materiałów do badań

1000004622-2023/DZP-z

Ogłoszony
05.12.2023
Przedmiot
dostawy
Status
W toku