Ostatnia aktualizacja
22.09.2021

Zamówienia publiczne

Dostawa aparatu fotograficznego z wyposażeniem

PU/31-2021/DZP-a

Ogłoszony
20.07.2021
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone

Postępowanie prowadzone jest drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://pzp.umcs.pl , pod nazwą i numerem:

Dostawa aparatu fotograficznego z wyposażeniem”(PU/31-2021/DZP-a)