Ostatnia aktualizacja
23.03.2023

Zamówienia publiczne

Zapytania ofertowe

Dostawa klatek dla pszczół

1513-2022/DZP-z

Ogłoszony
11.10.2022
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone

Dostawa materiałów laboratoryjnych

1514-2022/DZP-z

Ogłoszony
11.10.2022
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone

Dostawa materiałów laboratoryjnych

1543-2022/DZP-z

Ogłoszony
11.10.2022
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone

Dostawa wyposażenia wirtualnej strzelnicy

PU/48-2022/DZP-a

Ogłoszony
10.10.2022
Przedmiot
dostawy
Status
W toku

Dostawa materiałów do badań

1000001426-2022/DZP-z

Ogłoszony
05.10.2022
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone

Dostawa wykładziny dywanowej

954(1)-2022/Dzp-z

Ogłoszony
04.10.2022
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone

Sukcesywne dostawy pamięci masowych

PU/43-2022/DZP-a

Ogłoszony
03.10.2022
Przedmiot
dostawy
Status
W toku

Dostawa oprogramowania do edycji nut i tworzenia muzyki

PU/23-2022/DZP-a

Ogłoszony
03.10.2022
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone

Remont wybranych pomieszczeń - sala komputerowa nr 15 w Instytucie Sztuk Pięknych na Wydziale Artystycznym UMCS

DTI-1000001308

Ogłoszony
23.09.2022
Przedmiot
roboty budowlane
Status
Zakończone
252

Wyróżnione

Dostawa kart graficznych

PU/59-2022/DZP-a

Ogłoszony
12.12.2022
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone
Dostarczenie i instalacja terminali płatniczych wraz z ich obsługą i rozliczaniem płatności bezgotówkowych.

1/2021/KWESTURA

Ogłoszony
06.10.2021
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone
Dostawa prętu z miedzi

588_2019_DOP_z

Ogłoszony
28.02.2019
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone