Ostatnia aktualizacja
07.12.2023

Zamówienia publiczne

Zapytania ofertowe

Dostawa sprzętu audiowizualnego i komputerowego dla jednostek UMCS w Lublinie

PU/07-2014/DOP-a

Ogłoszony
25.06.2014
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone

Wykonanie remontu fontanny przy Dworku Kościuszków w Ogrodzie Botanicznym UMCS przy ul. Sławinkowskiej 3 w Lublinie

DTI-17/02/2014

Ogłoszony
24.06.2014
Przedmiot
roboty budowlane
Status
Zakończone

Sukcesywne dostawy nośników informacji do jednostek UMCS w Lublinie

PU/15-2014/DOP-z

Ogłoszony
17.06.2014
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - REMONT ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH PIWNICZNYCH - DS AMOR

DTI-64/05/2014

Ogłoszony
16.06.2014
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Jednorazowa dostawa odczynników chemicznych do UMCS w Lublinie

PU/14-2014/DOP-z

Ogłoszony
13.06.2014
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone

Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych i gadżetów wraz z projektem grafiki.

PU/1-2014/WBiB

Ogłoszony
12.06.2014
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone
267

Wyróżnione

Jednorazowa dostawa gazu

1000003753/2023r.

Ogłoszony
26.10.2023
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone
Dostawa trymeru (maszynki do gryzoni)

1000002344(1)/2023r.

Ogłoszony
12.09.2023
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone
Dostawa lodówki z chłodziarką

NR SAP 1000002077-2023/Dzp-z

Ogłoszony
02.08.2023
Przedmiot
dostawy
Status
W toku