Ostatnia aktualizacja
06.12.2023

Zamówienia publiczne

Zapytania ofertowe

Adaptacja pom.0183B na magazyn odczynników chemicznych-WBiB

ATP080714

Ogłoszony
08.07.2014
Przedmiot
roboty budowlane
Status
Zakończone

Wykonanie instalacji odgromowej na budynku Centrum Kultury Fizycznej UMCS

DTI-80/06/2014

Ogłoszony
04.07.2014
Przedmiot
roboty budowlane
Status
Zakończone

Dostawa materiałów dydaktycznych (książek)

PU/10-2014/NJK

Ogłoszony
02.07.2014
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone

Adaptacja sali 0183B w budynku Wydziału Biologii i Biotechnologii na magazyn odczynników chemicznych

DTI-67/06/2014

Ogłoszony
30.06.2014
Przedmiot
roboty budowlane
Status
Zakończone

Remont i uzupełnienie nawierzchni w siłowni nr 2 w CKF UMCS

DTI-66/06/2014

Ogłoszony
27.06.2014
Przedmiot
roboty budowlane
Status
Zakończone

Dostawa sprzętu audiowizualnego i komputerowego dla jednostek UMCS w Lublinie

PU/07-2014/DOP-a

Ogłoszony
25.06.2014
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone
267

Wyróżnione

Jednorazowa dostawa gazu

1000003753/2023r.

Ogłoszony
26.10.2023
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone
Dostawa trymeru (maszynki do gryzoni)

1000002344(1)/2023r.

Ogłoszony
12.09.2023
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone
Dostawa lodówki z chłodziarką

NR SAP 1000002077-2023/Dzp-z

Ogłoszony
02.08.2023
Przedmiot
dostawy
Status
W toku