Ostatnia aktualizacja
29.09.2023

Zamówienia publiczne

Zapytania ofertowe

Jednorazowa dostawa odczynników chemicznych do UMCS w Lublinie

PU/14-2014/DOP-z

Ogłoszony
13.06.2014
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone

Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych i gadżetów wraz z projektem grafiki.

PU/1-2014/WBiB

Ogłoszony
12.06.2014
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone

Sukcesywne dostawy licencji oprogramowania antywirusowego dla stacji roboczych oraz serwerów

PU/11-2014/DOP-a

Ogłoszony
04.06.2014
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone

Usługa zakwaterowania dla praktykantów-uczestników projektu podczas odbywania praktyk zawodowych

10/ZC/FT/2014

Ogłoszony
03.06.2014
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone
262

Wyróżnione

Dostawa trymeru (maszynki do gryzoni)

1000002344(1)/2023r.

Ogłoszony
12.09.2023
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone
Dostawa lodówki z chłodziarką

NR SAP 1000002077-2023/Dzp-z

Ogłoszony
02.08.2023
Przedmiot
dostawy
Status
W toku
Dostawa szafy laboratoryjnej

1000002014/2023r.

Ogłoszony
26.07.2023
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone