Ostatnia aktualizacja
06.06.2023

Zamówienia publiczne

Zapytania ofertowe

Jednorazowa dostawa odczynników chemicznych do UMCS w Lublinie

PU/14-2014/DOP-z

Ogłoszony
13.06.2014
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone

Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych i gadżetów wraz z projektem grafiki.

PU/1-2014/WBiB

Ogłoszony
12.06.2014
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone

Sukcesywne dostawy licencji oprogramowania antywirusowego dla stacji roboczych oraz serwerów

PU/11-2014/DOP-a

Ogłoszony
04.06.2014
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone

Usługa zakwaterowania dla praktykantów-uczestników projektu podczas odbywania praktyk zawodowych

10/ZC/FT/2014

Ogłoszony
03.06.2014
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone
256

Wyróżnione

Dostawa kart graficznych

PU/59-2022/DZP-a

Ogłoszony
12.12.2022
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone
Dostarczenie i instalacja terminali płatniczych wraz z ich obsługą i rozliczaniem płatności bezgotówkowych.

1/2021/KWESTURA

Ogłoszony
06.10.2021
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone
Dostawa prętu z miedzi

588_2019_DOP_z

Ogłoszony
28.02.2019
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone