Ostatnia aktualizacja
30.03.2020

Zamówienia publiczne

„Wykonanie dokumentacji projektowej związanej z remontem pracowni laboratoryjnej nr15 w budynku Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej pl. Marii Curie Skłodowskiej 2, 20-031 Lublin” (Chemia Mała)

DTI-107/10/2019

Ogłoszony
12.12.2019
Przedmiot
usługi
Status
W toku

1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: UNIWERSYTET MARII CURIE SKŁODOWSKIEJ pl. M. C. Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, budynek Rektoratu UMCS, piętro IX, pokój 901 w terminie do dnia 20.12.2019r. do godz. 10:00.

2) Oferty zostaną otwarte w dniu 20.12.2019r. o godz. 10:15 w pokoju 901 w siedzibie Zamawiającego.

Najnowsze

Dostawa wzorca do kalibracji TEM

652-2020/DZP-z

Ogłoszony
30.03.2020
Przedmiot
dostawy
Status
Ogłoszone
Dostawa materiałów laboratoryjnych

PU/55-2020/DZP-z

Ogłoszony
30.03.2020
Przedmiot
dostawy
Status
Ogłoszone
Dostawa chłodziarko-zamrażarki do UMCS

727-2020_DZP-z

Ogłoszony
27.03.2020
Przedmiot
dostawy
Status
Ogłoszone